In deze rubriek vermelden we enkele weken naar Kerst, Liederen:Nu daagt het in het oosten,het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.