Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE,ik zal wachten op de God van mijn heil.Mijn God zal mij horen. Micha 7 : 7.