Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker. Lukas 2 : 11a