En het gebeurde,toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar huis ging.Lukas 1 : 23.