want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mattheüs 1 : 21b.