Op Uw zaligheid wacht ik , Heere.  Genesis 49 : 18.