Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  Jesaja 9 : 5.