Weest nuchter een waakzaam, want gij weet nog de dag, nog het uur in welke de Zoon des mensen komen zal. n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 2.