Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen; …. en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gersteoogst. Ruth 1 : 19a +22b.