Aan ù is het getoond, opdat u zou weten dat de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen! Deuteronomium 4 : 35.