zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5 : 25b.