2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!  3 Uit  de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.  Psalm 8 : 2 en 3.