HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.  Psalm 139 : 1b.