Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Johannes 1 : 29b.