Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. 2 Timotheüs 2 : 8a.