Ik ben verblijd, wanneer zij zeggen: Wij zullen naar het huis des Heeren gaan! Psalm 122 : 1