David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. 1 Samuel 30 : 6 einde.