Gij zult geen vals getuigenis spreken. 9e gebod van de Wet des Heeren.