“Haman krijgt volmacht van de koning om de Joden uit te roeien” ,  Ester 3