Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, Daniël 3 : 17a.