Maar die dag en dat uur is bij niemand bekend,…, dan alleen bij Mijn Vader. Mattheüs 24 : 36.