Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Genesis 39 : 9b.