Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, 1 Koningen 3 : 9a.