“Laten wij varen naar de overkant”, Markus 4 : 35b.