Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, Efeze 3 : 14.