17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, Efeze 6 : 17.