Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, … Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan,  Hebreeën 4 : 9 + 11a.