Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen. Psalm 84:5.