En hij (…..) haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. Lukas 19 : 6.