De Heere beproeft de rechtvaardigen, Psalm 11 : 5a.