Waar liefde woont, gebiedt de Heer” den zegen: Psalm 133 berijmt.