19 Dan zullen wij ons niet van U afkeren;behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.20 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.  Psalm 80 : 19-20.