maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Johannes 9 : 3b.