Toen riepen de Israëliten tot den Heere, en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan: Richteren 3 :15a.