Dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. Markus 13 : 26.