Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt. Psalm 130 : 4.