En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Handelingen 24 : 16.