Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen. Psalm 63 : 4.