Verheug het volk, verblijd hen allen Heer’, die naar U zoeken t’allen stond’. Psalm 40 : 8 ber.