11 …:Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft..  Handelingen 12 : 11.