En de Heere opende haar hart,Handelingen 16 : 14 midden.