“En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze”.  Vr. 127 HC.