Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Genesis 39 :21.