En Elia sprak tot Achab, er zal deze jaren geen regen of dauw komen, behalve op mijn woord! 1 Koningen 17 : 1.