En het gebeurde …..dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Handelingen 11 : 26.