Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Handelingen 9 : 6.