en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Efeze 2 : 6.