Schep mij een rein hart, o God,en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51 : 12.