Kijk ons aan!…Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! Handelingen 3 : 4b en 6.