Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. Genesis 32 : 26b.